Kiko Tiki Bead

Kiko Tiki Bead

Dimensions (LxWxH inches): 33/64"x29/64"x37/64"

Hole/BaleSize (inches): 3/16"


Related Items